Nyheter


VERDIVURDERING - NYTT PRODUKT

Markedet er i endring. Ved salg etterspørres i større grad rapporter som beskriver tilstand på boligen. I tillegg vil det bli krav om Boligsalgsrapport ved alle salg i regi av EFF(eiendomsmeglerforteakenes forening) fra 1. januar 2015. 

Vi tilbyr derfor Verdivurdering til bruk ved lån/refinans mv. 

Det anbefales fortsatt bruk av Verdi/ lånetakst ved interne oppgjør, som arv, skifte mv. 

Europas takstbransje samlet i OSLO mai 2014

http://www.ntf.no/Nyheter/european-valuation-conference.aspx

Lønner det seg å bygge garasje før salg?

Det er diskusjon i markedet om det garasje påvirker prisen ved salg. Se også: http://redir.opoint.com/?key=lsZDCXp1scFYOPDdGPH7

BSR2 lanseres fra 2015.

Fra 2015 vil det bli utvidet bruk av boligsalgsrapport. Dette kommer etter avtale mellom EFF, NTF, Nito der alle eiendommer som selges gjennom EFF skal ha Boligsalgsrapport. Dette vil i praksis medfører at alle eiendommer selges med Boligsalgsrapport. Standard Norge har laget ny standard for tilstandsvurdering. Det har utløst behov for revisjon av Boligsalgsrapporten. Den nye rapporten blir mer detaljert, det kreves små inngrep og det kreves dokumentasjon i større grad enn tidligere. 

Oppstart

Side for BH  Takst AS. Dette er vår første nyhet. Det vil komme flere i tiden som kommer. Følg med. 


© BHT 2014