BOLIGTAKST

Tradisjonelt forbindes det å være takstmann med å ta vanlige verditakster. Husene har blitt mer og mer kompliserte. De siste årene har det derfor blitt stor økning i etterspørsel etter Tilstandsrapporter. Boligsalgsrapport er en spesialversjon av den tradisjonelle Tilstandsrapport og er et standardprodukt utarbeidet i fellesskap av bransjen. Ettersom meglerorganisjonene fra 20155 krever denne type rapport, vil det etter alt å dømme, all boligomsetning i fremtiden bli foranlediget av en Boligsalgsrapport. Fra 2015 vil det være ny BRS2 i markedet. Det vil bli større krav til undersøkeler og dokumentasjon. 

© BHT 2014