VERDIVURDERING - NYTT  PRODUKT

Markedet er i endring. Ved salg etterspørres i større grad rapporter som beskriver tilstand på boligen. I tillegg vil det bli krav om Boligsalgsrapport ved alle salg i regi av EFF(eiendomsmeglerforteakenes forening) fra 1. januar 2015. 

Vi tilbyr derfor Verdivurdering til bruk ved lån/refinans mv. 

Det anbefales fortsatt bruk av Verdi/ lånetakst ved interne oppgjør, som arv, skifte mv. 

© BHT 2014