BSR2 lanseres fra 2015. 

Fra 2015 vil det bli utvidet bruk av boligsalgsrapport. Dette kommer etter avtale mellom EFF, NTF, Nito der alle eiendommer som selges gjennom EFF skal ha Boligsalgsrapport. Dette vil i praksis medfører at alle eiendommer selges med Boligsalgsrapport. Standard Norge har laget ny standard for tilstandsvurdering. Det har utløst behov for revisjon av Boligsalgsrapporten. Den nye rapporten blir mer detaljert, det kreves små inngrep og det kreves dokumentasjon i større grad enn tidligere. 

© BHT 2014