Verdivurdering

Med grunnlag i endringer i etterspørselen tilbys rene verdivurderinger. En verdivurdering angir markedsverdien på eiendommen basert på en enkel befaring. Som grunnlag for beregningen legges arealer og data fra offentlige registre til grunn. Rapporten omfatter en oversikt over arealer og har begrenset konstruksjonsmessig beskrivelse. Det skal vektlegges bygningen beliggenhet og generelle byggtekniske kvalitet i vurderingen. 


Screenshot 2014-05-18 14.13.12
© BHT 2014